A Common Nordic Vision

Klassekampen : Norden

image

http://www.klassekampen.no/60127/article/item?utm_medium=referral&utm_source=pulsenews

Uansett hvor man reiser i Norden og uansett hvem man snakker med -mannen, kvinnen i gata, eller toppolitikere og regjeringsmedlemmer – er entusiasmen for nordisk samarbeid stor, ja nærmest overstrømmende. Likevel viser det seg at det ofte skorter på den politiske viljen. Den manglende viljen handler om reelle interessemotsetninger, men bunner først og fremst i at de ulike landene har valgt forskjellig utenrikspolitisk orientering. Norge, Island og Danmark er medlem av Nato, mens Finland og Sverige står utenfor. Danmark, Sverige og Finland er medlem av EU, Norge og Island står utenfor. Et initiativ for et fornyet nordisk samarbeid kom opprinnelig fra forsvarssjefene i Norge, Sverige og Finland. Tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg videreførte disse ideene i en rapport om nordisk samarbeid om utenriks- og sikkerhetspolitikk som kom i 2009. Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) arrangerte i går et møte om det nordiske samarbeidet, 50 år etter undertegningen av Helsingforsavtalen, som la opp strukturene for samarbeidet. På møtet snakket Stoltenberg blant annet om Norges tradisjonelle ønske om å knytte seg til en stormakt i Europa (før Storbritannia, nå Tyskland), mens ambassadørene fra Danmark, Sverige og Finland kommenterte. Sveriges ambassadør i Norge, Ingrid Hjelt af Trolle, mente mye var i endring i den nordiske regionen, og henviste blant annet til at Sverige har forlatt nøytralitetspolitikken, noe som åpnet for tettere samarbeid. Finlands ambassadør Maimo Henriksson var opptatt av EU som arena for nordisk samarbeid, og ønsket norsk medlemskap for å styrke Nordens påvirkningskraft i EU. Slike appeller illustrerer de store motsetningene som i dag hindrer et utvidet nordisk samarbeid. Hvis Sverige og Finland mener det nordiske samarbeidet skal utvikles som en underavdeling av EU, er det ikke en farbar vei for Norge og Island. Skal det nordiske samarbeidet være liv laga må det stå på egne bein, uavhengig av Nato og EU. Hvis det ikke finnes slik vilje, ser det dystert ut for alle tanker og drømmer om en renessanse for det nordiske samarbeidet.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: