A Common Nordic Vision

Klassekampen : EØS-avtalen

image

Nei til EU har det siste året trappet opp arbeidet mot EØS-avtalen. Det blir derfor et viktig punkt på organisasjonens landsmøte som holdes i Molde i helga. Den ferske årboka til Nei til EU er i sin helhet viet til alternativer til EØS-avtalen. Prosjektleder for utredningsarbeidet, Sigbjørn Gjelsvik, framholder der at EØS-avtalen er i stadig endring og innbefatter flere og flere områder som avtalen ikke skulle gjelde for. Denne utvidelsen har skjedd ved at Norge har godtatt nye direktiver på områder EØS-avtalen ikke skulle gjelde for og ved nytolkinger av Esa og Efta-domstolen.Spesielt dramatisk er det på arbeidslivsområdet, der domstolsavgjørelser i EØS og EU fører til at Norge kommer på kant med FN-konvensjoner som skal sikre at offentlige kontrakter ikke bidrar til press på ansattes lønns- og arbeidsvilkår og at lønningene ved offentlige oppdrag skal være i samsvar med tarifflønn. Både innen distriktspolitikk, alkoholpolitikk, likestillingspolitikk, oljepolitikk og eiendomspolitikk har det skjedd vesentlige endringer i forhold til de premissene som ble lagt til grunn fra norsk side ved inngåelsen.SV-rådgiver Dag Seierstad framholder at EØS-avtalen ikke på noe punkt øker norsk handlefrihet til å gripe inn mot uheldige virkninger av markedskonkurransen. Ifølge Seierstad er dette den grunnleggende svakheten ved avtalen, fordi mangel på fri flyt av varer, tjenester og kapital ikke er noe viktig samfunnsproblem noe sted i vår del av verden. EU retter derfor systematisk oppmerksomheten i feil retning. Likevel er det ikke noen brei politisk allianse bak kravet om å si opp EØS-avtalen. KrFs Knut Arild Hareide mener i stedet veien å gå er å ta i bruk vetoretten oftere. Viktige EU-motstanderne i Arbeiderpartiet, som Hallvard Bakke og Trond Giske, avviser også blankt å rokke ved EØS-avtalen. Fylkesordfører Tore O. Sandvik i Sør-Trøndelag sa til Klassekampen i går at hvis Nei til EU blir Nei til EØS, vil nei-folket i Ap kunne bli tvunget over på ja-sida. Det er derfor farefullt farvann Nei til EU nå går inn i. Vi regner likevel med at organisasjonen er i stand til å manøvrere seg trygt gjennom skjærgården.

Kultur & medierLØRDAG 12. NOVEMBER, 2011

http://www.klassekampen.no/59527/article/item?utm_medium=referral&utm_source=pulsenews

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: