A Common Nordic Vision

image

Mye å lære av tøffe islendinger
   
Island laget unntak i en 800 år gammel lov for at norske Svein Harald Øygard kunne bli sentralbanksjef under finanskrisen. Nå mener han at Europa kan lære av tøffe islendinger

Anette Karlsen 
               
Publisert: 02.09.2011 7.56 
Oppdatert: 02.09.2011 9.34 

Det er nesten som å høre Det internasjonale pengefondet (IMF) i denne ukens omtale av øystatens handlekraft etter finanskrisen: Den har vært «sterk» og «imponerende», ifølge fondet.

Da uroen var på sitt verste, hentet Island den norske seniorpartneren i McKinsey Svein Harald Øygard som sentralbanksjef. En lov fra 1200-tallet, som sier at bare islendinger kan bli embedsmenn, ble endret bare for ham. I løpet av 2009 bidro han sterkt til at Island gjenvant tillit, ryddet opp i banksektoren på rekordtid og holdt statsfinansene på et bærekraftig spor.

Han ser kontraster mellom Islands handlekraft og endringsviljen i eurosonen.

– Gapet mellom en statsgjeld som er definitivt bærekraftig og den gjelden man har i dag tilsvarer på EU-nivå 2-3 måneders verdiskapning (BNP) i Europa. Det tragiske vil være om diskusjonen om 2-3 månedenes verdiskapning gjør at Europa stopper opp og en hel generasjon blir låst inn i arbeidsledighet det neste tiåret. Det er en gjeld som skal betales, og gjør man det, er man tilbake i en mulig vekstbane. Gjør man det ikke, kan en generasjon bli låst ute av arbeidsmarkedet.

Knalltøffe
Etter 2008 satt islendingene seg selv på en knalltøff hestekur. Kjøpekraften ble kraftig redusert, importen av biler falt 90 prosent, men evnen til eksport ble betydelig forbedret. Etter et drøyt halvår var bankene etablert på nytt. Øygard husker møter der kravet var å gjøre enda mer på enda kortere tid.

– I alt jobbet vi parallellt med 20-25 store endringsprogrammer av en størrelse hvor 2-3 normalt hadde vært opplevd som mer enn nok. Det er ikke tvil om at IMF har rett når de sier at islendingene har vist en særdeles sterk evne til gjennomføring.

Ingen magi
I Sør-Europa går debatten nå høylytt om det er lettere å komme ut av de trange tidene med en egen valuta enn med euroen. Øygard er ikke enig med dem som hevder at en valuta som kan devalueres er et magisk virkemiddel.

– Det man oppnår ved en kurssvekkelse kan man også oppnå med andre virkemidler, som direkte innstramninger og inntekter som står i forhold til den internasjonale konkurranseevnen. På Island falt kronen til halv verdi, det reduserte kjøpekraften, økte konkurranseevnen, økte eksporten og tok ned importen. Men hadde det ikke vært vilje til sammen å få til omstillingen, ville resulatet blitt krav om kompensasjon og runder med inflasjon. Det skjedde ikke på Island. Inflasjonen ble på ett år tatt ned fra nær 20 prosent til nær 2 prosent.

– Er ikke andre tiltak mer smertefulle?

– De krever litt mer uttalte beslutninger, men realeffektene er akkurat like smertefulle. Devalueringen på Island var ekstremt smertefull, særlig for alle bedrifter og husholdninger med valutalån. Jeg vil nesten snu det rundt: Med én valuta har man et ankerfeste midt i stormen. Det ankerfestet gir faktisk økte muligheter, for stabilisering, for å reetablere tillit i systemet. Ikke minst i årene etter en krise.

– Hvordan går det med Island fremover?

– Det er fortsatt voldsomme utfordringer. Arbeidsledigheten er fortsatt 6-7 prosent, det er store problemer rundt gjeld og kapitalstruktur både i bedrifter og husholdninger. Det er behov for impulser som kan forsterke veksteevnen. Det peker også IMF på. Der ligger en lærdom for Europa. En ting er å rette opp de grunnleggende ubalansene, men hvis man ikke får vekst inn i systemet, stopper det helt opp.

http://mobil.aftenposten.no/a.mob?i=4215380&p=aftenposten

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: