A Common Nordic Vision

image

Mer lokaldemokrati

Med velsignelse fra den rødgrønne regjeringen knebler Fylkesmannen og statlige etater politiske vedtak fra landets kommunestyrer. Jeg
                                    vil ha mer respekt for lokaldemokratiet.

I løpet av et år møter jeg hundrevis av kommunepolitikere. Foruten bekymringene over at den regjeringen ikke fullfinansierer
                                 lovpålagte tjenester, er samtlige politikere jeg treffer bekymret over hvordan fylkesmennene og andre offentlige direktorat
                                 og etater stadig overprøver lokale vedtak fattet av de politikerne som er valgt av folket.
                             
Det er ikke bare i byggesaker byråkratene overprøver lokaldemokratiet. Også i saker som bedriftsetablering overstyres kommunene
                                 av statlige byråkrater.
                             
La meg ta noen eksempler:
IKEA ønsket å etablere seg i Larvik. Lokalpolitikerne i Larvik og nabokommunen Sandefjord sa ja til planene. Det samme gjorde
                                 flertallet i fylkestinget som ga dispensasjon fra fylkeskommunale planer. Heller ikke Fylkesmannen i Vestfold hadde innsigelser.
                                 Det hadde derimot byråkratene i Statens Vegvesen som anket saken inn til Miljøverndepartementet. Og der har den nå ligget i nærmere to år.
                             
I Austevoll som mange andre kommuner har jeg fått flere meldinger om at fylkesmennene legger ned innsigelse i byggesaker,
                                 enten det dreier seg om bygging av naust i strandsonen eller bruksendring av eksisterende bygningsmasse. Ofte henvises det
                                 til skjønn eller statlige og fylkeskommunale planer.
                             
Flere steder ser vi også hvordan fylkesmennene bruker skjønnsmidler til å presse kommunepolitikere til å innføre eller øke
                                 eiendomsskatten. Jeg har fått en rekke henvendelser fra ordførere som føler seg direkte truet av Fylkesmannen i sitt fylke,
                                 fordi statsembetet truer med ikke å tildele kommunen skjønnsmidler fordi man ikke utnytter inntektpotensialet. Det verste
                                 av alt er at denne trusselen er velsignet av regjeringen. Som kommunalminister sendte Magnhild Meltveit Kleppa ut et rundskriv der hun ber fylkesmennene om å være varsomme med å tildele skjønnsmidler til kommuner som ikke har eiendomsskatt. Dette er
                                 et godt eksempel på at heller ikke Senterparti-statsråder er så opptatt av å sikre det lokale folkestyre.
                             
FrP mener det nå er på tide at regjering og storting tar et oppgjør med denne kneblingen av landets folkevalgte lokalpolitiker,
                                 og fratar Fylkesmannen og statlige etater muligheten til å overprøve kommunale vedtak i saker som omhandler eiendomsskatt,
                                 byggesaker og næringsutvikling og forvaltning av strandsonen. Jeg trodde vi hadde respekt for de lokale vedtakene, og at det
                                 var kommunepolitikerne som best kjente sin egen kommune – Ikke Erik Solheim, Jens Stoltenberg og Liv Signe Navarsete.

http://www.frp.no/no/Mot_oss/Blogg/Siv_Jensen/Mer+lokaldemokrati.d25-TMljQ1D.ips

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: