A Common Nordic Vision

image

Vad är immigrationismen?
juli 9th, 2011

Ibland kan det vara positivt att sätta ord på sociala fenomen. Inte för att verkligheten är så vänligt beskaffad att de likt troll spricker när man känner dem vid deras rätta namn, men för att det först är möjligt att ta ställning till något när det identifierats och definierats. Ett exempel på detta är den attityd som getts namnet etnomasochism, ett annat exempel är den politiska linje som i Europa ofta ges namnet immigrationism. Vi ska idag försöka skissera denna immigrationisms karaktär.
Immigrationismen är en janusideologi
Det är väldigt sällan vi hör positiva omdömen av våra invandrare. Låt oss vara ärliga, vi har svikit våra invandrare… Vi har ju bara varandra. Vi är ju bara människor.

– Maud Olofsson talar om ”sina” invandrare
Immigrationismen är en ideologi med ett janusansikte. Å ena sidan yttrar den sig i en negativ syn på nationsgränser som något tillfälligt, konstruerat och irrelevant. Detta leder till krav på fri migration. Å andra sidan kan man identifiera en känsla av att de nyanlända till det egna landet på ett eller annat vis är utsatta för en orättvisa genom att de länder de kommer från inte hunnit lika långt i den moderna utvecklingen som det egna landet (till detta kommer sentiment kring sådant som rasism och diskriminering). Denna upplevda orättvisa vill man åtgärda genom privilegier i form av bland annat SFI-bonusar, instegsjobb, äldreförsörjningsstöd, extra skolpeng till vissa skolor, och andra riktade åtgärder. Dessa åtgärder går stick i stäv med de principer om proportionalitet och reciprocitet välfärdsstaten byggt på.
Immigrationismen är en globalism
Imagine there’s no countries

It isn’t hard to do

Nothing to kill or die for

And no religion too

– John Lennon
Immigrationismen bygger på att gränser mellan länder är tillfälliga, sociala konstruktioner utan egentlig relevans. Problem som uppstått i Afrika löses därför med fördel i Sverige. I grunden bygger immigrationismen på en globalistisk utjämningsvision, men då bistånd och handel visat sig oförmögna att uppnå utjämning av rikedom sprider man istället fattigdomen genom migrationsströmmar. Ett särskilt talande uttryck för denna globalism är när immigrationister har svårt att se det relevanta i utvisning av kriminella utlänningar. På ett instinktivt plan är de medvetna om att sådan utvisning bekräftar och förstärker de gränser de motsätter sig.

http://oskorei.motpol.nu/?p=5354

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: